T608

T608
Appears in 18 items.
Content type
Title Contributor(s) Date
En acabar de segar Performer: Mateu, Catalina; Recordist: Lomax, Alan Jul 6, 1952
Sa nineta té soneta Performer: Mateu, Catalina; Recordist: Lomax, Alan Jul 6, 1952
Ses ninetes quan són petitetes Performer: Mateu, Catalina; Recordist: Lomax, Alan Jul 6, 1952
Jo estava que m’abrasava (false start) Performer: Mateu, Catalina; Recordist: Lomax, Alan Jul 6, 1952
Jo estava que m’abrasava Performer: Mateu, Catalina; Recordist: Lomax, Alan Jul 6, 1952
Cos de nina tomba Performer: Mateu, Catalina; Recordist: Lomax, Alan Jul 6, 1952
En acabar de segar Performer: Mateu, Catalina; Recordist: Lomax, Alan Jul 6, 1952
L’any quaranta vaig segar devora una jovençana (false start) Performer: Marroig, Rosa; Recordist: Lomax, Alan Jul 6, 1952
L’any quaranta vaig segar devora una jovençana Performer: Marroig, Rosa; Recordist: Lomax, Alan Jul 6, 1952
Talk/ambience Recordist: Lomax, Alan Jul 6, 1952
En acabar de segar Performer: Mateu, Catalina; Recordist: Lomax, Alan Jul 6, 1952
Companyers segau arreu Recordist: Lomax, Alan Jul 6, 1952
Cantau cantau ramellet Performer: Marroig, Rosa; Recordist: Lomax, Alan Jul 6, 1952
Al•lotes colliu arreu (part 1) Performer: Mateu, Catalina; Recordist: Lomax, Alan Jul 6, 1952
Al•lotes colliu arreu (part 2) Performer: Mateu, Catalina; Recordist: Lomax, Alan Jul 6, 1952
Na Rotja no és mala mula Performer: Mateu, Joan; Recordist: Lomax, Alan Jul 6, 1952
Segadors segau baixet Performer: Bernat, Rosa; Recordist: Lomax, Alan Jul 6, 1952
Sa tonada des munyir Performer: Bernat, Rosa; Recordist: Lomax, Alan Jul 6, 1952