T608

T608
Appears in 18 items.
Title Contributor(s) Date Track
En acabar de segar Performer: Mateu, Catalina; Recordist: Lomax, Alan Jul 6, 1952 1
Sa nineta té soneta Performer: Mateu, Catalina; Recordist: Lomax, Alan Jul 6, 1952 2
Ses ninetes quan són petitetes Performer: Mateu, Catalina; Recordist: Lomax, Alan Jul 6, 1952 3
Jo estava que m’abrasava (false start) Performer: Mateu, Catalina; Recordist: Lomax, Alan Jul 6, 1952 4
Jo estava que m’abrasava Performer: Mateu, Catalina; Recordist: Lomax, Alan Jul 6, 1952 5
Cos de nina tomba Performer: Mateu, Catalina; Recordist: Lomax, Alan Jul 6, 1952 6
En acabar de segar Performer: Mateu, Catalina; Recordist: Lomax, Alan Jul 6, 1952 7
L’any quaranta vaig segar devora una jovençana (false start) Performer: Marroig, Rosa; Recordist: Lomax, Alan Jul 6, 1952 8
L’any quaranta vaig segar devora una jovençana Performer: Marroig, Rosa; Recordist: Lomax, Alan Jul 6, 1952 9
Talk/ambience Recordist: Lomax, Alan Jul 6, 1952 10
En acabar de segar Performer: Mateu, Catalina; Recordist: Lomax, Alan Jul 6, 1952 11
Companyers segau arreu Recordist: Lomax, Alan Jul 6, 1952 12
Cantau cantau ramellet Performer: Marroig, Rosa; Recordist: Lomax, Alan Jul 6, 1952 13
Al•lotes colliu arreu (part 1) Performer: Mateu, Catalina; Recordist: Lomax, Alan Jul 6, 1952 14
Al•lotes colliu arreu (part 2) Performer: Mateu, Catalina; Recordist: Lomax, Alan Jul 6, 1952 15
Na Rotja no és mala mula Performer: Mateu, Joan; Recordist: Lomax, Alan Jul 6, 1952 16
Segadors segau baixet Performer: Bernat, Rosa; Recordist: Lomax, Alan Jul 6, 1952 17
Sa tonada des munyir Performer: Bernat, Rosa; Recordist: Lomax, Alan Jul 6, 1952 18