Gur e Mise Tha fo Mhulad 's Mi air Uileann a' Chàrnain (speed-corrected version) (I)

Audio file