S hi ri hill o hug horunn o, Air maduinn dhomh 's mi straidearachd

Audio file