S hi ri hill o hug horunn o, Air maduinn dhomh 's mi straidearachd (false start)

Audio file