La Mola 7/52

Recordings in La Mola and vicinity.

Una cançó demanau

En tu duc es pensament

Adios per si acàs

La llarga

La curta

Ses Nou Rodades

Sa filera

Perdonau si no us agrada sa conversa

S'allarga sa temporada

Vaig trista i atribulada (part 1)

Vaig trista I atribulada (part 2)

Vaig trista I atribulada (part 3)

Em pas es temps cavil.lant

Bon amor visquet alegre

Ai, me n'heu demanat una altra

Som fadrí I per ser casat (false start)

Som fadrí i per ser casat

Es día de Nadal era

Cuan jo era petiteta

Cançó de la Pasió

Vida de Sant Aleix (false start)

Vida de Sant Aleix

Roseta de mi amada

Peasant woman

Two women in boathouse

Peasant family on road to mill

Peasant woman by fig tree

Old woman spinning wool

Old woman spinning wool

Old woman spinning wool

Old woman spinning wool

Old woman spinning wool

Farm boss

Windmill in field

Windmill in field

Windmill in field

Windmill

Windmill

Windmills in field

Miller

Miller

View of Formentera from the sea

View of Formentera from the sea

Woman on ferry between Ibiza and Formentera

Passengers on ferry between Ibiza and Formentera

Passengers on ferry between Ibiza and Formentera

Passengers on ferry between Ibiza and Formentera

Bus on ferry between Ibiza and Formentera

Bus on ferry between Ibiza and Formentera

Horse-drawn carriages on pier

Two women in boathouse

Passengers on ferry between Ibiza and Formentera

Old woman

Francisca Escandell Ferrer (with drum) and Isabel Costa Joan

Unidentified woman in traditional costume

Joan Costa Portes dancing with castanets

Feet of dancers

Maria Torres and Joan Costa Portes dancing

Isabel Costa Joan and Joan Costa Portes dancing

Isabel Costa Joan and Joan Costa Portes dancing

Maria Torres and unidentified man dancing

Isabel Costa Joan and Joan Costa Portes dancing

Maria Torres

Joan Costa Portes (with castanets) and Jaume Roig Mayans (with drum)

Joan Costa Portas with castanets

Farmers and farmhouse

Church

Alan Lomax (right) with unidentified man and boy on mountain

Peasant woman

Woman and child on ferry between Ibiza and Formentera

70 Results