L’any quaranta vaig segar devora una jovençana

Audio file