Sóller 7/52

A coastal fishing town in Mallorca.

Jo segava blat cabot

Quan era joven

Unidentified plowing song

I en tornar ja seré vell

Jo llaurava amb en Vermell

Tu que fas de conrador

Si es segar s’hagués posat

Coplas de segar

Talk/ambience

Unidentified olive picking songs

Deixau lo dol

Molt m'agrada collir oliva (false start)

Medley: Molt m'agrada collir oliva / Això és un ball antic

Medley: Molt m'agrada collir oliva / Això és un ball antic (a cappella)

Medley: Sa ximbomba / Cançó del carboner

Sant Antoni gloriós

Xarrampín

Fum fum fum (false start)

Fum fum fum

Si la son venia jo m’adormiria / Hora baixa post el sol

Talk/ambience

Vols que et diga…

Talk/ambience

Medley: Des què som figaroler / Que véns an es figueral? / Sa nostra figarolera ha caiguda d’un simal

Delgadina

En es Puig Major hi ha neu / S'aigo millor de Mallorca

I en es Puig Major / Mare de Déu de Lluc / Anant a Lluc

En acabar de segar

Sa nineta té soneta

Ses ninetes quan són petitetes

Jo estava que m’abrasava (false start)

Jo estava que m’abrasava

Cos de nina tomba

En acabar de segar

L’any quaranta vaig segar devora una jovençana (false start)

L’any quaranta vaig segar devora una jovençana

Talk/ambience

En acabar de segar

Companyers segau arreu

Cantau cantau ramellet

Al•lotes colliu arreu (part 1)

Al•lotes colliu arreu (part 2)

Na Rotja no és mala mula

Segadors segau baixet

Sa tonada des munyir

53 Results