Catherine MacKellaig

Appears in 13 items.
Title Contributor(s) Date Track
A ro 's gun dheoghail na laoigh (Ah-Ho-Row, The Calves Have Sucked) Performer: MacKellaig, Catherine; Recordist: Lomax, Alan Jun 17, 1951 9
Interview with Catherine MacKellaig about A ro 's gun dheoghail na laoigh (Ah-Ho-Row, The Calves Have Sucked) Performer: MacKellaig, Catherine; Performer: Lomax, Alan; Recordist: Lomax, Alan Jun 17, 1951 10
Interview with Catherine MacKellaig about her mother's family and Duncan Ban Performer: MacKellaig, Catherine; Performer: Lomax, Alan; Recordist: Lomax, Alan Jun 17, 1951 11
The Cake Song Performer: MacKellaig, Catherine; Recordist: Lomax, Alan Jun 17, 1951 12
Interview with Catherine MacKellaig about The Cake Song Performer: MacKellaig, Catherine; Performer: Lomax, Alan; Recordist: Lomax, Alan Jun 17, 1951 13
Siod an coileach air a' sparr (The Cockerel Went To Roost) Performer: MacKellaig, Catherine; Recordist: Lomax, Alan Jun 17, 1951 14
Interview with Catherine MacKellaig about Siod an coileach air a' sparr (The Cock Went To Roost) Performer: MacKellaig, Catherine; Performer: Lomax, Alan; Recordist: Lomax, Alan Jun 17, 1951 15
Ruidhleadh Cailleach Eachainn Mhòir Performer: MacKellaig, Catherine; Recordist: Lomax, Alan Jun 17, 1951 16
Gur e mise he mandu Performer: MacKellaig, Catherine; Recordist: Lomax, Alan Jun 17, 1951 17
Thanaig a' righ air tir am Muideart (The King Has Landed At Moidart) (with interview) Performer: MacKellaig, Catherine; Performer: MacCaig, Norman; Performer: Lomax, Alan Jun 17, 1951 18
Interview with Catherine MacKellaig about Gaelic Performer: MacKellaig, Catherine; Performer: MacCaig, Norman; Performer: Lomax, Alan Jun 17, 1951 19
Nighean ad thall hu go (The Jealous Woman) Performer: MacKellaig, Catherine; Recordist: Lomax, Alan Jun 17, 1951 20
Cha dig Mor mo bhean dhachaidh Performer: MacKellaig, Catherine; Recordist: Lomax, Alan Jun 17, 1951 21