Appears in 9 items.
Title Contributor(s) Date Track
Eu fun a feira Performer: Forneiro, Ramón; Performer: Travieso, Manuel; Performer: Unidentified; Performer: Coro del Sobado 1952-11-27 1
Do outro lado do río Performer: Fernández, Ramón Borojo; Performer: Unidentified; Performer: Coro del Sobado 1952-11-27 2
Estreliña do Luceiro Performer: Unidentified; Performer: Coro del Sobado 1952-11-27 3
Eu fun a feira Performer: Travieso, Manuel; Performer: Unidentified; Performer: Coro del Sobado 1952-11-27 4
Miña nai miña naiciña Performer: Morgade, José; Performer: Unidentified; Performer: Coro del Sobado 1952-11-27 5
A raíz do toxo verde Performer: Morgade, José; Performer: Unidentified; Performer: Coro del Sobado 1952-11-27 6
Con un sombreiro de palla Performer: Morgade, José; Performer: Unidentified; Performer: Coro del Sobado 1952-11-27 7
Do outro lado do río Performer: Morgade, José; Performer: Unidentified; Performer: Coro del Sobado 1952-11-27 8
Amoriños collinos Performer: Forneiro, Ramón; Performer: Unidentified; Performer: Coro del Sobado 1952-11-27 9