Appears in 16 items.
Title Contributor(s) Date Track
Unidentified reaping song (part 1) Performer: Mas Torres, Francesca 1952-07-04 6
Unidentified reaping song (part 2) Performer: Mas Torres, Francesca 1952-07-04 7
Que molt de polida anau Performer: Mas Torres, Francesca; Performer: Salvà, Jaume 1952-07-04 9
Ja no em veuràs bon amor Performer: Mas Torres, Francesca; Performer: Salvà, Jaume 1952-07-04 10
Jo segava blat cabot Performer: Isern, Gabriel 1952-07-06 7
Quan era joven Performer: Capó, Francesc 1952-07-06 1
Si es segar s’hagués posat Performer: Capó, Miquel 1952-07-06 6
Coplas de segar Performer: Bernat, Bartomeu; Performer: Capó, Francesc; Performer: Capó, María; Performer: Isern, Gabriel 1952-07-06 1
En acabar de segar Performer: Mateu, Catalina 1952-07-06 1
En acabar de segar Performer: Mateu, Catalina 1952-07-06 7
L’any quaranta vaig segar devora una jovençana Performer: Marroig, Rosa 1952-07-06 9
En acabar de segar Performer: Mateu, Catalina 1952-07-06 11
Cantau cantau ramellet Performer: Marroig, Rosa 1952-07-06 13
Al•lotes colliu arreu (part 2) Performer: Mateu, Catalina 1952-07-06 15
Na Rotja no és mala mula Performer: Mateu, Joan 1952-07-06 16
Segadors segau baixet Performer: Bernat, Rosa 1952-07-06 17