Appears in 25 items.
Title Contributor(s) Date Track
Unidentified reaping song (part 1) Performer: Mas Torres, Francesca 1952-07-04 6
Unidentified reaping song (part 2) Performer: Mas Torres, Francesca 1952-07-04 7
Que molt de polida anau Performer: Mas Torres, Francesca; Performer: Salvà, Jaume 1952-07-04 9
Ja no em veuràs bon amor Performer: Mas Torres, Francesca; Performer: Salvà, Jaume 1952-07-04 10
Jo segava blat cabot Performer: Isern, Gabriel 1952-07-06 7
Quan era joven Performer: Capó, Francesc 1952-07-06 1
Coplas de segar Performer: Bernat, Bartomeu; Performer: Capó, Francesc; Performer: Capó, María; Performer: Isern, Gabriel 1952-07-06 1
En acabar de segar Performer: Mateu, Catalina 1952-07-06 1
En acabar de segar Performer: Mateu, Catalina 1952-07-06 7
L’any quaranta vaig segar devora una jovençana (false start) Performer: Marroig, Rosa 1952-07-06 8
L’any quaranta vaig segar devora una jovençana Performer: Marroig, Rosa 1952-07-06 9
En acabar de segar Performer: Mateu, Catalina 1952-07-06 11
Companyers segau arreu 1952-07-06 12
Cantau cantau ramellet Performer: Marroig, Rosa 1952-07-06 13
Al•lotes colliu arreu (part 2) Performer: Mateu, Catalina 1952-07-06 15
Na Rotja no és mala mula Performer: Mateu, Joan 1952-07-06 16
Segadors segau baixet Performer: Bernat, Rosa 1952-07-06 17
La bastarda y el segador (El Emperador de Roma) Performer: Pastor, Aquilino; Performer: Unidentified 1952-11-04 4
A la puerta de mi padre Performer: Alonso, Carolina Geijo 1952-11-03 11
Aunque me voy con el cuerpo Performer: Searra, Sylvester; Performer: Unidentified 1952-11-29 1
Eiche de dar Performer: Searra, Sylvester; Performer: Unidentified 1952-11-29 2
La Virgen del Pilar Performer: Searra, Sylvester; Performer: Unidentified 1952-11-29 3
Segadores (Las Hernandillas) (I) Performer: Moreno, Manuela Santillana 1952-12-16 9
La bastarda y el segador (El emperador de Roma) Performer: Calatrava, Antonio Moreno; Performer: Moreno, Manuela Santillana 1952-12-24 10
Segador que siegas yerba Performer: Señora Fernández 1952-11-09 10