Appears in 16 items.
Title Contributor(s) Date Track
Una cançó demanau Performer: Ferrer, Francisca Escandell (Can Vicent de… 1952-07-15 1
En tu duc es pensament Performer: Portas, Juan Costa (Can Vicent den Pep Costa… 1952-07-15 2
Adios per si acàs Performer: Joan, Isabel Costa (Isabel de Ca na Bet) 1952-07-15 3
Perdonau si no us agrada sa conversa Performer: Escandell, Josep Riera (Can Vicent d'en… 1952-07-15 1
S'allarga sa temporada Performer: Escandell, Josep Riera (Can Vicent d'en… 1952-07-15 2
Vaig trista i atribulada (part 1) Performer: Ferrer, Catalina Joan (Can Joan de la Paia… 1952-07-15 3
Bon amor visquet alegre Performer: Ferrer, Francisca Escandell (Can Vicent de… 1952-07-15 7
Ai, me n'heu demanat una altra Performer: Mayans, Jaume Roig (Can Jaume Roig) 1952-07-15 2
Jo I sa majora I s'al.lota (false start) Performer: Riera, Antonio 1952-07-18 4
Jo i sa majora i s'al.lota Performer: Riera, Antonio 1952-07-18 5
Bon amor jo et venc a veure Performer: Ribas na Perancona, Catalina; Performer: Ribas, Vicent 1952-07-18 6
A cantar m'heu aginyat Performer: Tur, María Ribas (Ca sa Barda) 1952-07-18 7
Caramelles Cobla (I) Performer: Bonet, Miquel (Can Frare or Jaia); Performer: Cardona, Josep (Pep Pujoleti); Performer: Prats, Josep Marí (Pep den Rotes) 1952-07-18 5
Caramelles Cobla (II) Performer: Bonet, Miquel (Can Frare or Jaia); Performer: Cardona, Josep (Pep Pujoleti) 1952-07-18 6
Caramelles Cobla (IV) Performer: Bonet, Miquel (Can Frare or Jaia); Performer: Cardona, Josep (Pep Pujoleti); Performer: Guasch, Bernat; Performer: Prats, Josep Marí (Pep den Rotes) 1952-07-18 7
Amb tot honra i cortesía Performer: Marí Marí, María (ca sa Corda) 1952-07-18 10