Title Contributor(s) Date Track
Ribadavia 11/52 Nov , 1952
Sobrado do Bispo 11/52
Faramontaos 11/52 Nov , 1952
Solveira 11/52
Orense City 11/52 Nov , 1952
Luintra 11/52 Nov , 1952
Paredes Leiro 11/52 Nov , 1952
Talk/ambience Performer: Lomax, Alan; Recordist: Lomax, Alan Nov 26, 1952 1
Foliada Performer: García, Modesto Sánchez; Performer: Adam, Gabriel González; Recordist: Lomax, Alan Nov 26, 1952 2
Alborada Performer: García, Modesto Sánchez; Performer: Adam, Gabriel González; Recordist: Lomax, Alan Nov 26, 1952 3
Pasacorredoiras Performer: García, Modesto Sánchez; Performer: Adam, Gabriel González; Recordist: Lomax, Alan Nov 26, 1952 4
Muiñeira (I) Performer: García, Modesto Sánchez; Recordist: Lomax, Alan Nov 26, 1952 5
Muiñeira (II) Performer: García, Modesto Sánchez; Performer: Adam, Gabriel González; Recordist: Lomax, Alan Nov 26, 1952 6
Muiñeira (III) Performer: García, Modesto Sánchez; Recordist: Lomax, Alan Nov 26, 1952 7
Marcha Santa María (false start) Performer: García, Modesto Sánchez; Performer: Adam, Gabriel González; Recordist: Lomax, Alan Nov 26, 1952 8
Marcha Santa María Performer: García, Modesto Sánchez; Performer: Adam, Gabriel González; Recordist: Lomax, Alan Nov 26, 1952 9
Bagpipe demonstration Performer: García, Modesto Sánchez; Recordist: Lomax, Alan Nov 26, 1952 10
Arrieiro de Ribadavia Performer: Domínguez, Antonio (El…; Recordist: Lomax, Alan Nov 26, 1952 11
Eu fun a feira Performer: Coro del Sobado; Performer: Unidentified; Performer: Travieso, Manuel; Performer: Forneiro, Ramón Nov 27, 1952 1
Do outro lado do río Performer: Coro del Sobado; Performer: Unidentified; Performer: Fernández, Ramón Borojo; Recordist: Lomax, Alan Nov 27, 1952 2
Estreliña do Luceiro Performer: Coro del Sobado; Performer: Unidentified; Recordist: Lomax, Alan Nov 27, 1952 3
Eu fun a feira Performer: Coro del Sobado; Performer: Unidentified; Performer: Travieso, Manuel; Recordist: Lomax, Alan Nov 27, 1952 4
Miña nai miña naiciña Performer: Coro del Sobado; Performer: Unidentified; Performer: Morgade, José; Recordist: Lomax, Alan Nov 27, 1952 5
A raíz do toxo verde Performer: Coro del Sobado; Performer: Unidentified; Performer: Morgade, José; Recordist: Lomax, Alan Nov 27, 1952 6
Con un sombreiro de palla Performer: Coro del Sobado; Performer: Unidentified; Performer: Morgade, José; Recordist: Lomax, Alan Nov 27, 1952 7
Do outro lado do río Performer: Coro del Sobado; Performer: Unidentified; Performer: Morgade, José; Recordist: Lomax, Alan Nov 27, 1952 8
Amoriños collinos Performer: Coro del Sobado; Performer: Unidentified; Performer: Forneiro, Ramón; Recordist: Lomax, Alan Nov 27, 1952 9
Ei de ir a siegas a Lugo Performer: Unidentified women; Performer: Rodríguez, Lucita Rosita; Recordist: Lomax, Alan Nov , 1952 2
Ay Ruiña Performer: Unidentified women; Performer: Rodríguez, Lucita Rosita; Recordist: Lomax, Alan Nov , 1952 3
Adúltera con Gato (Eu xungin os meus boiciños) Performer: Unidentified women; Performer: Rodríguez, Lucita Rosita; Recordist: Lomax, Alan Nov , 1952 4
Canción de canteros Performer: Unidentified men; Performer: Pazos, Antonio; Recordist: Lomax, Alan Nov , 1952 5
Toque de chifro (false start) Performer: Rodríguez, José María; Recordist: Lomax, Alan Nov , 1952 6
Toque de chifro (I) Performer: Rodríguez, José María; Recordist: Lomax, Alan Nov , 1952 7
Orense para ciclista Performer: Rodríguez, José María; Recordist: Lomax, Alan Nov , 1952 8
Toque de chifro (II) Performer: Rodríguez, José María; Recordist: Lomax, Alan Nov , 1952 9
O Arrieiro (fragment) Performer: Unidentified man; Recordist: Lomax, Alan Nov , 1952 10
O cantar do arrieiro Performer: Unidentified man; Performer: Soto, Emilio; Performer: Rodríguez, José María; Recordist: Lomax, Alan Nov , 1952 11
Conversation with unidentified knife-grinder Performer: Unidentified men; Recordist: Lomax, Alan Aug 5, 1952 12
Este cantar da vendima Performer: Unidentified men; Recordist: Lomax, Alan Nov 27, 1952 1
Foliada de Marín Performer: Unidentified men; Recordist: Lomax, Alan Nov 27, 1952 2
Ailalá de Ribadavia Performer: Unidentified men; Recordist: Lomax, Alan Nov 27, 1952 3
Ailalá Performer: Unidentified; Recordist: Lomax, Alan Nov 27, 1952 4
Vengo del lugar de Tella (false start) Performer: Unidentified men; Recordist: Lomax, Alan Nov 27, 1952 5
Vengo del lugar de Tella Performer: Unidentified; Recordist: Lomax, Alan Nov 27, 1952 6
Os ollos (false start) Performer: Unidentified men; Recordist: Lomax, Alan Nov 27, 1952 7
Os ollos Performer: Unidentified men; Recordist: Lomax, Alan Nov 27, 1952 8
Vendimia Performer: Veldrón, Emilio; Performer: Unidentified; Performer: Santiago, Camilio; Performer: Blanco, Pepe Nov 28, 1952 2
O viño é coisa santa / El vino que tiene Asunción Performer: Veldrón, Emilio; Performer: Unidentified; Performer: Santiago, Camilio; Performer: Blanco, Pepe Nov 28, 1952 3
Mira que me ven Performer: Veldrón, Emilio; Performer: Unidentified; Performer: Santiago, Camilio; Performer: Blanco, Pepe Nov 28, 1952 4
Arriba do faro / A Virxen de Guadalupe / Oliñas veñen Performer: Veldrón, Emilio; Performer: Unidentified; Performer: Santiago, Camilio; Performer: Blanco, Pepe Nov 29, 1952 5
A Virxen de Guadalupe Performer: Veldrón, Emilio; Performer: Unidentified; Performer: Santiago, Camilio; Performer: Blanco, Pepe Nov 29, 1952 6
A miña burra (I) Performer: Veldrón, Emilio; Performer: Unidentified; Performer: Santiago, Camilio; Performer: Blanco, Pepe Nov 29, 1952 7
El Carretero Performer: Raúl; Recordist: Lomax, Alan Nov 29, 1952 8
A miña burra (II) Performer: Veldrón, Emilio; Performer: Unidentified; Performer: Santiago, Camilio; Performer: Blanco, Pepe Nov 29, 1952 9
Aunque me voy con el cuerpo Performer: Unidentified; Performer: Searra, Sylvester; Recordist: Lomax, Alan Nov 29, 1952 1
Eiche de dar Performer: Unidentified; Performer: Searra, Sylvester; Recordist: Lomax, Alan Nov 29, 1952 2
La Virgen del Pilar Performer: Unidentified; Performer: Searra, Sylvester; Recordist: Lomax, Alan Nov 29, 1952 3
Adúltera con Gato or Albaniña (Na feira do Almueiro, ay Rosiña) (false start) (I) Performer: Unidentified women; Recordist: Lomax, Alan Nov 28, 1952 1
Adúltera con Gato or Albaniña (Na feira do Almueiro, ay Rosiña) (false start) (II) Performer: Unidentified women; Recordist: Lomax, Alan Nov 28, 1952 2
Adúltera con Gato or Albaniña (Na feira do Almueiro, ay Rosiña) (I) Performer: Unidentified women; Recordist: Lomax, Alan Nov 28, 1952 3
Señora Santa Mariña (false start) Performer: Unidentified women; Recordist: Lomax, Alan Nov 28, 1952 4
Señora Santa Mariña Performer: Unidentified; Recordist: Lomax, Alan Nov 28, 1952 5
Cantai, meniñas, cantai Performer: Unidentified; Recordist: Lomax, Alan Nov 28, 1952 6
Unidentified flax-beating song Performer: Unidentified; Recordist: Lomax, Alan Nov 28, 1952 7
A raiz dun toxo verde Performer: Carballo, Evangelina; Recordist: Lomax, Alan Nov 28, 1952 1
Reises Performer: Tesouro, Evangelina; Performer: Pérez, Lidia; Performer: Formoso, Saladina; Performer: Carreira, Artemia Nov 28, 1952 2
Coplas de espadalar (part 1) Performer: Carreiro, Pura; Recordist: Lomax, Alan Nov 28, 1952 3
Coplas de espadalar (part 2) Performer: Carreiro, Pura; Recordist: Lomax, Alan Nov 28, 1952 4
Troupele Performer: Ruintos, María; Recordist: Lomax, Alan Nov 28, 1952 5
Adúltera con Gato or Albaniña (Na feira do Almueiro, ay Rosiña) (II) Performer: Unidentified; Recordist: Lomax, Alan Nov 28, 1952 6
Coplas de desafío (Chamásesme ao desafío) Performer: Tesouro, Evangelina; Performer: Pérez, Lidia; Performer: Formoso, Saladina; Performer: Carreira, María Nov 28, 1952 7
Villancico Performer: Unidentified; Recordist: Lomax, Alan Nov 28, 1952 8
Arrieiro song (part 1) Performer: Unidentified; Recordist: Lomax, Alan Nov 28, 1952 9
Arrieiro song (part 2) Performer: Unidentified; Recordist: Lomax, Alan Nov 28, 1952 10
Eu cantar, cantar va bien Performer: Soto, Emilio; Recordist: Lomax, Alan Nov 28, 1952 11
Interview with unidentified man Performer: Unidentified man; Performer: Lomax, Alan; Recordist: Lomax, Alan Nov 28, 1952 12
Muiñeira (I) Performer: Unidentified; Performer: Seoanes, Faustino Luís; Recordist: Lomax, Alan Dec 2, 1952 1
Talk/ambience Performer: Unidentified; Recordist: Lomax, Alan Dec 2, 1952 2
Muiñeira (II) Performer: Unidentified; Performer: Seoanes, Faustino Luís; Recordist: Lomax, Alan Dec 2, 1952 3
Pasodoble Performer: Unidentified; Performer: Seoanes, Faustino Luís; Recordist: Lomax, Alan Dec 2, 1952 4
Jota Performer: Unidentified; Performer: Seoanes, Faustino Luís; Recordist: Lomax, Alan Dec 2, 1952 5
Sale un perrito chino Performer: Unidentified girls; Recordist: Lomax, Alan Dec 2, 1952 1
Don Gato (I) Performer: Unidentified girls; Recordist: Lomax, Alan Dec 2, 1952 2
Don Gato (II) Performer: Unidentified girls; Recordist: Lomax, Alan Dec 2, 1952 3
Rapaz que bonito Performer: Unidentified girls; Recordist: Lomax, Alan Dec 2, 1952 4
La pobre viudiña Performer: Unidentified girls; Recordist: Lomax, Alan Dec 2, 1952 5
A porta do…(false start) (I) Performer: Unidentified; Recordist: Lomax, Alan Dec 2, 1952 6
A porta do…(false start) (II) Performer: Unidentified girls; Recordist: Lomax, Alan Dec 2, 1952 7
A porta do… Performer: Unidentified girls; Recordist: Lomax, Alan Dec 2, 1952 8
Talk/ambience Performer: Unidentified; Recordist: Lomax, Alan Dec 2, 1952 9
Unidentified dance song (fragment) Performer: Unidentified; Recordist: Lomax, Alan Dec 2, 1952 10
Debajo de tu ventana Performer: Unidentified; Performer: Ramos, Avelino; Recordist: Lomax, Alan Dec 2, 1952 11