Sobrado do Bispo

Part of
Appears in 10 items.
Title Contributor(s) Date Track
Sobrado do Bispo 11/52 Nov 27, 1952
Eu fun a feira Performer: Coro del Sobado; Performer: Unidentified; Performer: Travieso, Manuel Nov 27, 1952 1
Do outro lado do río Performer: Coro del Sobado; Performer: Unidentified; Performer: Fernández, Ramón Borojo Nov 27, 1952 2
Estreliña do Luceiro Performer: Coro del Sobado; Performer: Unidentified; Recordist: Lomax, Alan Nov 27, 1952 3
Eu fun a feira Performer: Coro del Sobado; Performer: Unidentified; Performer: Travieso, Manuel Nov 27, 1952 4
Miña nai miña naiciña Performer: Coro del Sobado; Performer: Unidentified; Performer: Morgade, José Nov 27, 1952 5
A raíz do toxo verde Performer: Coro del Sobado; Performer: Unidentified; Performer: Morgade, José Nov 27, 1952 6
Con un sombreiro de palla Performer: Coro del Sobado; Performer: Unidentified; Performer: Morgade, José Nov 27, 1952 7
Do outro lado do río Performer: Coro del Sobado; Performer: Unidentified; Performer: Morgade, José Nov 27, 1952 8
Amoriños collinos Performer: Coro del Sobado; Performer: Unidentified; Performer: Forneiro, Ramón Nov 27, 1952 9