Catalan, Balearic, Mallorqui

Appears in 137 items.
Title Contributor(s) Date Track
Unidentified violin tune Performer: Ecos des Pla; Performer: Unidentified; Recordist: Lomax, Alan Jun 23, 1952 12
Fandango (III) Performer: Ecos des Pla; Performer: Unidentified; Recordist: Lomax, Alan Jun 23, 1952 13
Perque so fillo… Performer: Unidentified; Recordist: Lomax, Alan Jun 23, 1952 8
Sa nostra figuerelera n'ha caigut Performer: Unidentified; Recordist: Lomax, Alan Jun 23, 1952 12
M'agrada escolyer olivas Performer: Unidentified; Recordist: Lomax, Alan Jun 23, 1952 13
Ay si, ay no Performer: Dançadors de Pont d'Inca; Performer: Unidentified; Recordist: Lomax, Alan Jun 23, 1952 2
Copeo de Muntanya Performer: Dançadors de Pont d'Inca; Performer: Unidentified; Recordist: Lomax, Alan Jun 23, 1952 3
Jota Pagesa Performer: Dançadors de Pont d'Inca; Performer: Unidentified; Performer: Bordoi, Francesca; Recordist: Lomax, Alan Jun 23, 1952 5
Copeo Matancer Performer: Dançadors de Pont d'Inca; Performer: Unidentified; Performer: Bordoi, Francesca; Recordist: Lomax, Alan Jun 23, 1952 6
Parado de la Selva Performer: Dançadors de Pont d'Inca; Performer: Unidentified; Performer: Bordoi, Francesca; Recordist: Lomax, Alan Jun 23, 1952 7
Broquetes (La Balanguera) Performer: Cossiers de Manacor; Performer: Unidentified; Recordist: Lomax, Alan Jun 23, 1952 9
Jota Sebastiana Performer: Dançadors de Vall d'Or; Performer: Unidentified; Recordist: Lomax, Alan Jun 23, 1952 1
Sa Revetla Performer: Dançadors de Vall d'Or; Performer: Unidentified; Recordist: Lomax, Alan Jun 23, 1952 2
Ximbomba medley Performer: Dançadors de Vall d'Or; Performer: Unidentified; Recordist: Lomax, Alan Jun 23, 1952 3
Totes de randa (s'Hort d'una Boira) (I) Performer: Dançadors de Vall d'Or; Performer: Unidentified; Recordist: Lomax, Alan Jun 23, 1952 4
Totes de randa (s'Hort d'una Boira) (II) Performer: Dançadors de Vall d'Or; Performer: Unidentified; Recordist: Lomax, Alan Jun 23, 1952 5
Paredo de Selva (Copeo de Selva) Performer: Aires de Muntanya; Performer: Unidentified; Performer: Galmes Riera, Antonio; Recordist: Lomax, Alan Jun 23, 1952 6
Mateixa Performer: Aires de Muntanya; Performer: Unidentified; Recordist: Lomax, Alan Jun 23, 1952 7
Toni Moreno (I) Performer: Tall de Vermadors; Performer: Unidentified; Recordist: Lomax, Alan Jun 23, 1952 1
Toni Moreno (II) Performer: Tall de Vermadors; Performer: Unidentified; Recordist: Lomax, Alan Jun 23, 1952 2
Som un tall de vermadors Performer: Tall de Vermadors; Performer: Unidentified; Recordist: Lomax, Alan Jun 23, 1952 3
Copeo de Bergant (Mira-te'l com balla) Performer: Tall de Vermadors; Performer: Unidentified; Recordist: Lomax, Alan Jun 23, 1952 4
Jota de Sa Potada Performer: Tall de Vermadors; Performer: Unidentified; Recordist: Lomax, Alan Jun 23, 1952 5
Cançó de Batre (de Trilla) (I) Performer: Lano, Pere Farragut; Recordist: Lomax, Alan Jun 23, 1952 6
Cançó de Batre (de Trilla) (II) Performer: Jaume, Joan Martí; Recordist: Lomax, Alan Jun 23, 1952 7
Cançó de Batre (de Trilla) (III) Performer: Campaner, Miguel Arrom; Recordist: Lomax, Alan Jun 23, 1952 8
Sa Ximbomba (false start) Performer: Ramis, Anastasi; Performer: Jaume, Joan Martí; Performer: Borràs, Anita; Recordist: Lomax, Alan Jun 23, 1952 1
Sa Ximbomba Performer: Ramis, Anastasi; Performer: Jaume, Joan Martí; Performer: Borràs, Anita; Recordist: Lomax, Alan Jun 23, 1952 2
Cançó de labrar Performer: Unidentified; Recordist: Lomax, Alan Jun 23, 1952 3
Ses Porgueres (Som moros de Morería) (false start) Performer: Tall de Vermadors; Performer: Unidentified; Recordist: Lomax, Alan Jun 23, 1952 4
Ses Porgueres (Som moros de Morería) Performer: Tall de Vermadors; Performer: Unidentified; Recordist: Lomax, Alan Jun 23, 1952 5
Unidentified reaping song (part 1) Performer: Mas Torres, Francesca; Recordist: Lomax, Alan Jul 4, 1952 6
Unidentified reaping song (part 2) Performer: Mas Torres, Francesca; Recordist: Lomax, Alan Jul 4, 1952 7
Que molt de polida anau (false start) Performer: Salvà, Jaume; Performer: Mas Torres, Francesca; Recordist: Lomax, Alan Jul 4, 1952 8
Que molt de polida anau Performer: Salvà, Jaume; Performer: Mas Torres, Francesca; Recordist: Lomax, Alan Jul 4, 1952 9
Ja no em veuràs bon amor Performer: Salvà, Jaume; Performer: Mas Torres, Francesca; Recordist: Lomax, Alan Jul 4, 1952 10
M'agrada collir oliva (false start) Performer: Mas Torres, Francesca; Recordist: Lomax, Alan Jul 4, 1952 11
M'agrada collir oliva Performer: Mas Torres, Francesca; Recordist: Lomax, Alan Jul 4, 1952 12
Fadrina qui perd sa mare Performer: Salvà, Jaume; Recordist: Lomax, Alan Jul 4, 1952 13
Quan veig la soca tan alta Performer: Mas Torres, Francesca; Recordist: Lomax, Alan Jul 4, 1952 1
Cant de la Sibil.la Performer: Mas Torres, Francesca; Recordist: Lomax, Alan Jul 4, 1952 2
Sa petita les pastura Performer: Mas Torres, Francesca; Recordist: Lomax, Alan Jul 4, 1952 3
Si ens casam esperaré Performer: Mas Torres, Francesca; Recordist: Lomax, Alan Jul 4, 1952 4
Mamau, fill meu preciós Performer: Estrades, Antònia; Recordist: Lomax, Alan Jul 4, 1952 5
Unidentified threshing song (I) Performer: Salvà, Jaume; Recordist: Lomax, Alan Jul 4, 1952 6
Unidentified threshing song (II) Performer: Mas Torres, Francesca; Recordist: Lomax, Alan Jul 4, 1952 7
Parado de Valldemossa (Ses al.lotes no em volen) Performer: Dançadors de Valldemossa; Performer: Unidentified; Performer: Pere Fiol; Performer: Estarás, Bartolomé Jul 4, 1952 1
Jota marinera (Llebeig, ponent I mestral) Performer: Dançadors de Valldemossa; Performer: Unidentified; Performer: Pere Fiol; Performer: Estarás, Bartolomé Jul 4, 1952 2
Sor Tomasseta Performer: Unidentified; Performer: Pere Fiol; Recordist: Lomax, Alan Jul 4, 1952 3
Tenc un gallet jove Performer: Unidentified; Performer: Pere Fiol; Recordist: Lomax, Alan Jul 4, 1952 4
Ximbomba que ets de bona / Pitgen sa neu Performer: Unidentified; Performer: Pere Fiol; Recordist: Lomax, Alan Jul 4, 1952 5
Sa Ximbomba Performer: Barral, Bernat; Recordist: Lomax, Alan Jul 4, 1952 6
Jo em diuen en Bernat Gil Performer: Barral, Bernat; Recordist: Lomax, Alan Jul 4, 1952 1
Coplas de ximbomba (Madonna) Performer: Barral, Bernat; Recordist: Lomax, Alan Jul 4, 1952 2
Coplas de ximbomba (Amb una ximbomba I un cos) (part 1) Performer: Barral, Bernat; Recordist: Lomax, Alan Jul 4, 1952 3
Coplas de ximbomba (Amb una ximbomba I un cos) (part 2) Performer: Barral, Bernat; Recordist: Lomax, Alan Jul 4, 1952 4
Coplas de ximbomba (Entre Randa) Performer: Antonio; Recordist: Lomax, Alan Jul 4, 1952 5
Coplas de ximbomba (Vaig a pasar) Performer: Unidentified; Recordist: Lomax, Alan Jul 4, 1952 6
Coplas de ximbomba (I) Performer: Unidentified; Recordist: Lomax, Alan Jul 4, 1952 7
Coplas de ximbomba (II) Performer: Unidentified; Performer: Pere Fiol; Recordist: Lomax, Alan Jul 4, 1952 1
Coplas de ximbomba (III) Performer: Unidentified; Performer: Barral, Bernat; Recordist: Lomax, Alan Jul 4, 1952 2
Coplas de ximbomba (false start) (I) Performer: Unidentified; Recordist: Lomax, Alan Jul 4, 1952 3
Coplas de ximbomba (false start) (II) Performer: Unidentified; Recordist: Lomax, Alan Jul 4, 1952 4
Coplas de ximbomba (IV) Performer: Unidentified; Recordist: Lomax, Alan Jul 4, 1952 5
Coplas de ximbomba (Ximbombeta) Performer: Unidentified; Recordist: Lomax, Alan Jul 4, 1952 6
Coplas de ximbomba (V) Performer: Unidentified; Recordist: Lomax, Alan Jul 4, 1952 7
Coplas de ximbomba (VI) Performer: Unidentified; Recordist: Lomax, Alan Jul 4, 1952 8
Coplas de ximbomba (VII) Performer: Unidentified; Recordist: Lomax, Alan Jul 4, 1952 9
Damunt es punt de Llubí Performer: Ordinas, Sebastià; Recordist: Lomax, Alan Jul 5, 1952 1
Mare de Déu de la pau Performer: Ordinas, Sebastià; Recordist: Lomax, Alan Jul 5, 1952 2
I quan a Lluc vàrem anar Performer: Ordinas, Sebastià; Recordist: Lomax, Alan Jul 5, 1952 3
Damunt es pont de Llubí Performer: Ordinas, Sebastià; Recordist: Lomax, Alan Jul 5, 1952 4
I començares joveneta Performer: Ordinas, Sebastià; Recordist: Lomax, Alan Jul 5, 1952 5
Sa vida d'un tafoner (false start) Performer: Ordinas, Sebastià; Recordist: Lomax, Alan Jul 5, 1952 6
Sa vida d'un tafoner Performer: Ordinas, Sebastià; Recordist: Lomax, Alan Jul 5, 1952 7
En veure puig o cabana Performer: Ordinas, Sebastià; Recordist: Lomax, Alan Jul 5, 1952 8
Ses branques d'una olivera Performer: Ordinas, Sebastià; Recordist: Lomax, Alan Jul 5, 1952 9
Perquè no veniu, amor Performer: Ordinas, Sebastià; Recordist: Lomax, Alan Jul 5, 1952 10
Anant a Lluc vaig collir Performer: Ordinas, Sebastià; Recordist: Lomax, Alan Jul 5, 1952 11
Talk/ambience Recordist: Lomax, Alan Jul 5, 1952 12
Sa engegada Performer: Ordinas, Sebastià; Recordist: Lomax, Alan Jul 5, 1952 13
I en veure puig o cabana Performer: Ordinas, Sebastià; Recordist: Lomax, Alan Jul 5, 1952 15
Introduction of Garrideta, com te va? (I) Performer: Ordinas, Sebastià; Recordist: Lomax, Alan Jul 5, 1952 16
Introduction of Garrideta, com te va? (II) Performer: Ordinas, Sebastià; Recordist: Lomax, Alan Jul 5, 1952 17
Garrideta, com te va? Performer: Ordinas, Sebastià; Recordist: Lomax, Alan Jul 5, 1952 18
En entrar a Lluc diré Performer: Ordinas, Sebastià; Recordist: Lomax, Alan Jul 5, 1952 19
Ses corregudes Performer: Ordinas, Sebastià; Performer: Amengal, Miguel; Recordist: Lomax, Alan Jul 5, 1952 1
Mateixa Performer: Ordinas, Sebastià; Performer: Amengal, Miguel; Recordist: Lomax, Alan Jul 5, 1952 2
Ses porgueras Performer: Ordinas, Sebastià; Performer: Amengal, Miguel; Recordist: Lomax, Alan Jul 5, 1952 3
Ses corregudes Performer: Ordinas, Sebastià; Recordist: Lomax, Alan Jul 5, 1952 4
Sa jota de sa son Performer: Ordinas, Sebastià; Recordist: Lomax, Alan Jul 5, 1952 5
Jota maleita Performer: Ordinas, Sebastià; Recordist: Lomax, Alan Jul 5, 1952 6
Jo segava blat cabot Performer: Isern, Gabriel; Recordist: Lomax, Alan Jul 6, 1952 7
Quan era joven Performer: Capó, Francesc; Recordist: Lomax, Alan Jul 6, 1952 1
Unidentified plowing song Performer: Bernat, Bartomeu; Recordist: Lomax, Alan Jul 6, 1952 2
I en tornar ja seré vell Performer: Bernat, Bartomeu; Recordist: Lomax, Alan Jul 6, 1952 3
Jo llaurava amb en Vermell Performer: Bernat, Bartomeu; Recordist: Lomax, Alan Jul 6, 1952 4
Tu que fas de conrador Performer: Isern, Gabriel; Recordist: Lomax, Alan Jul 6, 1952 5
Si es segar s’hagués posat Performer: Capó, Miquel; Recordist: Lomax, Alan Jul 6, 1952 6
Coplas de segar Performer: Mateu, Catalina; Performer: Isern, Gabriel; Performer: Capó, María; Performer: Capó, Francesc Jul 6, 1952 1
Talk/ambience Recordist: Lomax, Alan Jul 6, 1952 2
Unidentified olive picking songs Performer: Unidentified; Performer: Capó, María; Recordist: Lomax, Alan Jul 6, 1952 3
Deixau lo dol Performer: Dançadors de Vall d'…; Performer: Unidentified; Recordist: Lomax, Alan Jul 6, 1952 1
Molt m'agrada collir oliva (false start) Performer: Dançadors de Vall d'…; Recordist: Lomax, Alan Jul 6, 1952 2
Medley: Molt m'agrada collir oliva / Això és un ball antic Performer: Dançadors de Vall d'…; Performer: Unidentified; Performer: Capó, María; Recordist: Lomax, Alan Jul 6, 1952 3
Medley: Molt m'agrada collir oliva / Això és un ball antic (a cappella) Performer: Dançadors de Vall d'…; Performer: Unidentified; Performer: Capó, María; Recordist: Lomax, Alan Jul 6, 1952 4
Medley: Sa ximbomba / Cançó del carboner Performer: Dançadors de Vall d'…; Performer: Unidentified; Performer: Capó, María; Recordist: Lomax, Alan Jul 6, 1952 5
Sant Antoni gloriós Performer: Dançadors de Vall d'…; Performer: Unidentified; Recordist: Lomax, Alan Jul 6, 1952 6
Xarrampín Performer: Dançadors de Vall d'…; Performer: Capó, María; Recordist: Lomax, Alan Jul 6, 1952 1
Fum fum fum (false start) Performer: Dançadors de Vall d'…; Performer: Capó, María; Recordist: Lomax, Alan Jul 6, 1952 2
Fum fum fum Performer: Dançadors de Vall d'…; Performer: Capó, María; Recordist: Lomax, Alan Jul 6, 1952 3
Si la son venia jo m’adormiria / Hora baixa post el sol Performer: Dançadors de Vall d'…; Performer: Capó, María; Recordist: Lomax, Alan Jul 6, 1952 4
Talk/ambience Performer: Capó, María; Performer: Capó, Francesc; Recordist: Lomax, Alan Jul 6, 1952 5
Vols que et diga… Performer: Capó, María; Recordist: Lomax, Alan Jul 6, 1952 6
Talk/ambience Performer: Capó, María; Recordist: Lomax, Alan Jul 6, 1952 7
Medley: Des què som figaroler / Que véns an es figueral? / Sa nostra figarolera ha caiguda d’un simal Performer: Capó, María; Recordist: Lomax, Alan Jul 6, 1952 8
Delgadina Performer: Capó, María; Recordist: Lomax, Alan Jul 6, 1952 9
En es Puig Major hi ha neu / S'aigo millor de Mallorca Performer: Mazoni, Francesco; Performer: Capó, María; Recordist: Lomax, Alan Jul 6, 1952 10
I en es Puig Major / Mare de Déu de Lluc / Anant a Lluc Performer: Capó, Francesc; Recordist: Lomax, Alan Jul 6, 1952 11
En acabar de segar Performer: Mateu, Catalina; Recordist: Lomax, Alan Jul 6, 1952 1
Sa nineta té soneta Performer: Mateu, Catalina; Recordist: Lomax, Alan Jul 6, 1952 2
Ses ninetes quan són petitetes Performer: Mateu, Catalina; Recordist: Lomax, Alan Jul 6, 1952 3
Jo estava que m’abrasava (false start) Performer: Mateu, Catalina; Recordist: Lomax, Alan Jul 6, 1952 4
Jo estava que m’abrasava Performer: Mateu, Catalina; Recordist: Lomax, Alan Jul 6, 1952 5
Cos de nina tomba Performer: Mateu, Catalina; Recordist: Lomax, Alan Jul 6, 1952 6
En acabar de segar Performer: Mateu, Catalina; Recordist: Lomax, Alan Jul 6, 1952 7
L’any quaranta vaig segar devora una jovençana (false start) Performer: Marroig, Rosa; Recordist: Lomax, Alan Jul 6, 1952 8
L’any quaranta vaig segar devora una jovençana Performer: Marroig, Rosa; Recordist: Lomax, Alan Jul 6, 1952 9
Talk/ambience Recordist: Lomax, Alan Jul 6, 1952 10
En acabar de segar Performer: Mateu, Catalina; Recordist: Lomax, Alan Jul 6, 1952 11
Companyers segau arreu Recordist: Lomax, Alan Jul 6, 1952 12
Cantau cantau ramellet Performer: Marroig, Rosa; Recordist: Lomax, Alan Jul 6, 1952 13
Al•lotes colliu arreu (part 1) Performer: Mateu, Catalina; Recordist: Lomax, Alan Jul 6, 1952 14
Al•lotes colliu arreu (part 2) Performer: Mateu, Catalina; Recordist: Lomax, Alan Jul 6, 1952 15
Na Rotja no és mala mula Performer: Mateu, Joan; Recordist: Lomax, Alan Jul 6, 1952 16
Segadors segau baixet Performer: Bernat, Rosa; Recordist: Lomax, Alan Jul 6, 1952 17
Sa tonada des munyir Performer: Bernat, Rosa; Recordist: Lomax, Alan Jul 6, 1952 18