Appears in 137 items.
Title Contributor(s) Date Track
Unidentified violin tune Performer: Unidentified; Performer: Ecos des Pla 1952-06-23 12
Fandango (III) Performer: Unidentified; Performer: Ecos des Pla 1952-06-23 13
Perque so fillo… Performer: Unidentified 1952-06-23 8
Sa nostra figuerelera n'ha caigut Performer: Unidentified 1952-06-23 12
M'agrada escolyer olivas Performer: Unidentified 1952-06-23 13
Ay si, ay no Performer: Unidentified; Performer: Dançadors de Pont d'Inca 1952-06-23 2
Copeo de Muntanya Performer: Unidentified; Performer: Dançadors de Pont d'Inca 1952-06-23 3
Jota Pagesa Performer: Bordoi, Francesca; Performer: Unidentified; Performer: Dançadors de Pont d'Inca 1952-06-23 5
Copeo Matancer Performer: Bordoi, Francesca; Performer: Unidentified; Performer: Dançadors de Pont d'Inca 1952-06-23 6
Parado de la Selva Performer: Bordoi, Francesca; Performer: Unidentified; Performer: Dançadors de Pont d'Inca 1952-06-23 7
Broquetes (La Balanguera) Performer: Unidentified; Performer: Cossiers de Manacor 1952-06-23 9
Jota Sebastiana Performer: Unidentified; Performer: Dançadors de Vall d'Or 1952-06-23 1
Sa Revetla Performer: Unidentified; Performer: Dançadors de Vall d'Or 1952-06-23 2
Ximbomba medley Performer: Unidentified; Performer: Dançadors de Vall d'Or 1952-06-23 3
Totes de randa (s'Hort d'una Boira) (I) Performer: Unidentified; Performer: Dançadors de Vall d'Or 1952-06-23 4
Totes de randa (s'Hort d'una Boira) (II) Performer: Unidentified; Performer: Dançadors de Vall d'Or 1952-06-23 5
Paredo de Selva (Copeo de Selva) Performer: Galmes Riera, Antonio; Performer: Unidentified; Performer: Aires de Muntanya 1952-06-23 6
Mateixa Performer: Unidentified; Performer: Aires de Muntanya 1952-06-23 7
Toni Moreno (I) Performer: Unidentified; Performer: Tall de Vermadors 1952-06-23 1
Toni Moreno (II) Performer: Unidentified; Performer: Tall de Vermadors 1952-06-23 2
Som un tall de vermadors Performer: Unidentified; Performer: Tall de Vermadors 1952-06-23 3
Copeo de Bergant (Mira-te'l com balla) Performer: Unidentified; Performer: Tall de Vermadors 1952-06-23 4
Jota de Sa Potada Performer: Unidentified; Performer: Tall de Vermadors 1952-06-23 5
Cançó de Batre (de Trilla) (I) Performer: Lano, Pere Farragut 1952-06-23 6
Cançó de Batre (de Trilla) (II) Performer: Jaume, Joan Martí 1952-06-23 7
Cançó de Batre (de Trilla) (III) Performer: Campaner, Miguel Arrom 1952-06-23 8
Sa Ximbomba (false start) Performer: Borràs, Anita; Performer: Jaume, Joan Martí; Performer: Ramis, Anastasi 1952-06-23 1
Sa Ximbomba Performer: Borràs, Anita; Performer: Jaume, Joan Martí; Performer: Ramis, Anastasi 1952-06-23 2
Cançó de labrar Performer: Unidentified 1952-06-23 3
Ses Porgueres (Som moros de Morería) (false start) Performer: Unidentified; Performer: Tall de Vermadors 1952-06-23 4
Ses Porgueres (Som moros de Morería) Performer: Unidentified; Performer: Tall de Vermadors 1952-06-23 5
Unidentified reaping song (part 1) Performer: Mas Torres, Francesca 1952-07-04 6
Unidentified reaping song (part 2) Performer: Mas Torres, Francesca 1952-07-04 7
Que molt de polida anau (false start) Performer: Mas Torres, Francesca; Performer: Salvà, Jaume 1952-07-04 8
Que molt de polida anau Performer: Mas Torres, Francesca; Performer: Salvà, Jaume 1952-07-04 9
Ja no em veuràs bon amor Performer: Mas Torres, Francesca; Performer: Salvà, Jaume 1952-07-04 10
M'agrada collir oliva (false start) Performer: Mas Torres, Francesca 1952-07-04 11
M'agrada collir oliva Performer: Mas Torres, Francesca 1952-07-04 12
Fadrina qui perd sa mare Performer: Salvà, Jaume 1952-07-04 13
Quan veig la soca tan alta Performer: Mas Torres, Francesca 1952-07-04 1
Cant de la Sibil.la Performer: Mas Torres, Francesca 1952-07-04 2
Sa petita les pastura Performer: Mas Torres, Francesca 1952-07-04 3
Si ens casam esperaré Performer: Mas Torres, Francesca 1952-07-04 4
Mamau, fill meu preciós Performer: Estrades, Antònia 1952-07-04 5
Unidentified threshing song (I) Performer: Salvà, Jaume 1952-07-04 6
Unidentified threshing song (II) Performer: Mas Torres, Francesca 1952-07-04 7
Parado de Valldemossa (Ses al.lotes no em volen) Performer: Estarás, Bartolomé; Performer: Pere Fiol; Performer: Unidentified; Performer: Dançadors de Valldemossa 1952-07-04 1
Jota marinera (Llebeig, ponent I mestral) Performer: Estarás, Bartolomé; Performer: Pere Fiol; Performer: Unidentified; Performer: Dançadors de Valldemossa 1952-07-04 2
Sor Tomasseta Performer: Pere Fiol; Performer: Unidentified 1952-07-04 3
Tenc un gallet jove Performer: Pere Fiol; Performer: Unidentified 1952-07-04 4
Ximbomba que ets de bona / Pitgen sa neu Performer: Pere Fiol; Performer: Unidentified 1952-07-04 5
Sa Ximbomba Performer: Barral, Bernat 1952-07-04 6
Jo em diuen en Bernat Gil Performer: Barral, Bernat 1952-07-04 1
Coplas de ximbomba (Madonna) Performer: Barral, Bernat 1952-07-04 2
Coplas de ximbomba (Amb una ximbomba I un cos) (part 1) Performer: Barral, Bernat 1952-07-04 3
Coplas de ximbomba (Amb una ximbomba I un cos) (part 2) Performer: Barral, Bernat 1952-07-04 4
Coplas de ximbomba (Entre Randa) Performer: Antonio 1952-07-04 5
Coplas de ximbomba (Vaig a pasar) Performer: Unidentified 1952-07-04 6
Coplas de ximbomba (I) Performer: Unidentified 1952-07-04 7
Coplas de ximbomba (II) Performer: Pere Fiol; Performer: Unidentified 1952-07-04 1
Coplas de ximbomba (III) Performer: Barral, Bernat; Performer: Unidentified 1952-07-04 2
Coplas de ximbomba (false start) (I) Performer: Unidentified 1952-07-04 3
Coplas de ximbomba (false start) (II) Performer: Unidentified 1952-07-04 4
Coplas de ximbomba (IV) Performer: Unidentified 1952-07-04 5
Coplas de ximbomba (Ximbombeta) Performer: Unidentified 1952-07-04 6
Coplas de ximbomba (V) Performer: Unidentified 1952-07-04 7
Coplas de ximbomba (VI) Performer: Unidentified 1952-07-04 8
Coplas de ximbomba (VII) Performer: Unidentified 1952-07-04 9
Damunt es punt de Llubí Performer: Ordinas, Sebastià 1952-07-05 1
Mare de Déu de la pau Performer: Ordinas, Sebastià 1952-07-05 2
I quan a Lluc vàrem anar Performer: Ordinas, Sebastià 1952-07-05 3
Damunt es pont de Llubí Performer: Ordinas, Sebastià 1952-07-05 4
I començares joveneta Performer: Ordinas, Sebastià 1952-07-05 5
Sa vida d'un tafoner (false start) Performer: Ordinas, Sebastià 1952-07-05 6
Sa vida d'un tafoner Performer: Ordinas, Sebastià 1952-07-05 7
En veure puig o cabana Performer: Ordinas, Sebastià 1952-07-05 8
Ses branques d'una olivera Performer: Ordinas, Sebastià 1952-07-05 9
Perquè no veniu, amor Performer: Ordinas, Sebastià 1952-07-05 10
Anant a Lluc vaig collir Performer: Ordinas, Sebastià 1952-07-05 11
Talk/ambience 1952-07-05 12
Sa engegada Performer: Ordinas, Sebastià 1952-07-05 13
I en veure puig o cabana Performer: Ordinas, Sebastià 1952-07-05 15
Introduction of Garrideta, com te va? (I) Performer: Ordinas, Sebastià 1952-07-05 16
Introduction of Garrideta, com te va? (II) Performer: Ordinas, Sebastià 1952-07-05 17
Garrideta, com te va? Performer: Ordinas, Sebastià 1952-07-05 18
En entrar a Lluc diré Performer: Ordinas, Sebastià 1952-07-05 19
Ses corregudes Performer: Amengal, Miguel; Performer: Ordinas, Sebastià 1952-07-05 1
Mateixa Performer: Amengal, Miguel; Performer: Ordinas, Sebastià 1952-07-05 2
Ses porgueras Performer: Amengal, Miguel; Performer: Ordinas, Sebastià 1952-07-05 3
Ses corregudes Performer: Ordinas, Sebastià 1952-07-05 4
Sa jota de sa son Performer: Ordinas, Sebastià 1952-07-05 5
Jota maleita Performer: Ordinas, Sebastià 1952-07-05 6
Jo segava blat cabot Performer: Isern, Gabriel 1952-07-06 7
Quan era joven Performer: Capó, Francesc 1952-07-06 1
Unidentified plowing song Performer: Bernat, Bartomeu 1952-07-06 2
I en tornar ja seré vell Performer: Bernat, Bartomeu 1952-07-06 3
Jo llaurava amb en Vermell Performer: Bernat, Bartomeu 1952-07-06 4
Tu que fas de conrador Performer: Isern, Gabriel 1952-07-06 5
Si es segar s’hagués posat Performer: Capó, Miquel 1952-07-06 6
Coplas de segar Performer: Bernat, Bartomeu; Performer: Capó, Francesc; Performer: Capó, María; Performer: Isern, Gabriel 1952-07-06 1
Talk/ambience 1952-07-06 2
Unidentified olive picking songs Performer: Capó, María; Performer: Unidentified 1952-07-06 3
Deixau lo dol Performer: Unidentified; Performer: Dançadors de Vall d'Or de Sóller 1952-07-06 1
Molt m'agrada collir oliva (false start) Performer: Dançadors de Vall d'Or de Sóller 1952-07-06 2
Medley: Molt m'agrada collir oliva / Això és un ball antic Performer: Capó, María; Performer: Unidentified; Performer: Dançadors de Vall d'Or de Sóller 1952-07-06 3
Medley: Molt m'agrada collir oliva / Això és un ball antic (a cappella) Performer: Capó, María; Performer: Unidentified; Performer: Dançadors de Vall d'Or de Sóller 1952-07-06 4
Medley: Sa ximbomba / Cançó del carboner Performer: Capó, María; Performer: Unidentified; Performer: Dançadors de Vall d'Or de Sóller 1952-07-06 5
Sant Antoni gloriós Performer: Unidentified; Performer: Dançadors de Vall d'Or de Sóller 1952-07-06 6
Xarrampín Performer: Capó, María; Performer: Dançadors de Vall d'Or de Sóller 1952-07-06 1
Fum fum fum (false start) Performer: Capó, María; Performer: Dançadors de Vall d'Or de Sóller 1952-07-06 2
Fum fum fum Performer: Capó, María; Performer: Dançadors de Vall d'Or de Sóller 1952-07-06 3
Si la son venia jo m’adormiria / Hora baixa post el sol Performer: Capó, María; Performer: Dançadors de Vall d'Or de Sóller 1952-07-06 4
Talk/ambience Performer: Capó, Francesc; Performer: Capó, María 1952-07-06 5
Vols que et diga… Performer: Capó, María 1952-07-06 6
Talk/ambience Performer: Capó, María 1952-07-06 7
Medley: Des què som figaroler / Que véns an es figueral? / Sa nostra figarolera ha caiguda d’un simal Performer: Capó, María 1952-07-06 8
Delgadina Performer: Capó, María 1952-07-06 9
En es Puig Major hi ha neu / S'aigo millor de Mallorca Performer: Capó, María; Performer: Mazoni, Francesco 1952-07-06 10
I en es Puig Major / Mare de Déu de Lluc / Anant a Lluc Performer: Capó, Francesc 1952-07-06 11
En acabar de segar Performer: Mateu, Catalina 1952-07-06 1
Sa nineta té soneta Performer: Mateu, Catalina 1952-07-06 2
Ses ninetes quan són petitetes Performer: Mateu, Catalina 1952-07-06 3
Jo estava que m’abrasava (false start) Performer: Mateu, Catalina 1952-07-06 4
Jo estava que m’abrasava Performer: Mateu, Catalina 1952-07-06 5
Cos de nina tomba Performer: Mateu, Catalina 1952-07-06 6
En acabar de segar Performer: Mateu, Catalina 1952-07-06 7
L’any quaranta vaig segar devora una jovençana (false start) Performer: Marroig, Rosa 1952-07-06 8
L’any quaranta vaig segar devora una jovençana Performer: Marroig, Rosa 1952-07-06 9
Talk/ambience 1952-07-06 10
En acabar de segar Performer: Mateu, Catalina 1952-07-06 11
Companyers segau arreu 1952-07-06 12
Cantau cantau ramellet Performer: Marroig, Rosa 1952-07-06 13
Al•lotes colliu arreu (part 1) Performer: Mateu, Catalina 1952-07-06 14
Al•lotes colliu arreu (part 2) Performer: Mateu, Catalina 1952-07-06 15
Na Rotja no és mala mula Performer: Mateu, Joan 1952-07-06 16
Segadors segau baixet Performer: Bernat, Rosa 1952-07-06 17
Sa tonada des munyir Performer: Bernat, Rosa 1952-07-06 18