Catalan, Balearic, Mallorqui

Appears in 137 items.
Title Contributor(s) Date Track
Unidentified violin tune Performer: Ecos des Pla; Performer: Unidentified; Recordist: Lomax, Alan Jun 23, 1952 12
Fandango (III) Performer: Ecos des Pla; Performer: Unidentified; Recordist: Lomax, Alan Jun 23, 1952 13
Perque so fillo… Performer: Unidentified; Recordist: Lomax, Alan Jun 23, 1952 8
Sa nostra figuerelera n'ha caigut Performer: Unidentified; Recordist: Lomax, Alan Jun 23, 1952 12
M'agrada escolyer olivas Performer: Unidentified; Recordist: Lomax, Alan Jun 23, 1952 13
Ay si, ay no Performer: Dançadors de Pont d'Inca; Performer: Unidentified; Recordist: Lomax, Alan Jun 23, 1952 2
Copeo de Muntanya Performer: Dançadors de Pont d'Inca; Performer: Unidentified; Recordist: Lomax, Alan Jun 23, 1952 3
Jota Pagesa Performer: Dançadors de Pont d'Inca; Performer: Unidentified; Performer: Bordoi, Francesca Jun 23, 1952 5
Copeo Matancer Performer: Dançadors de Pont d'Inca; Performer: Unidentified; Performer: Bordoi, Francesca Jun 23, 1952 6
Parado de la Selva Performer: Dançadors de Pont d'Inca; Performer: Unidentified; Performer: Bordoi, Francesca Jun 23, 1952 7
Broquetes (La Balanguera) Performer: Cossiers de Manacor; Performer: Unidentified; Recordist: Lomax, Alan Jun 23, 1952 9
Jota Sebastiana Performer: Dançadors de Vall d'Or; Performer: Unidentified; Recordist: Lomax, Alan Jun 23, 1952 1
Sa Revetla Performer: Dançadors de Vall d'Or; Performer: Unidentified; Recordist: Lomax, Alan Jun 23, 1952 2
Ximbomba medley Performer: Dançadors de Vall d'Or; Performer: Unidentified; Recordist: Lomax, Alan Jun 23, 1952 3
Totes de randa (s'Hort d'una Boira) (I) Performer: Dançadors de Vall d'Or; Performer: Unidentified; Recordist: Lomax, Alan Jun 23, 1952 4
Totes de randa (s'Hort d'una Boira) (II) Performer: Dançadors de Vall d'Or; Performer: Unidentified; Recordist: Lomax, Alan Jun 23, 1952 5
Paredo de Selva (Copeo de Selva) Performer: Aires de Muntanya; Performer: Unidentified; Performer: Galmes Riera, Antonio Jun 23, 1952 6
Mateixa Performer: Aires de Muntanya; Performer: Unidentified; Recordist: Lomax, Alan Jun 23, 1952 7
Toni Moreno (I) Performer: Tall de Vermadors; Performer: Unidentified; Recordist: Lomax, Alan Jun 23, 1952 1
Toni Moreno (II) Performer: Tall de Vermadors; Performer: Unidentified; Recordist: Lomax, Alan Jun 23, 1952 2
Som un tall de vermadors Performer: Tall de Vermadors; Performer: Unidentified; Recordist: Lomax, Alan Jun 23, 1952 3
Copeo de Bergant (Mira-te'l com balla) Performer: Tall de Vermadors; Performer: Unidentified; Recordist: Lomax, Alan Jun 23, 1952 4
Jota de Sa Potada Performer: Tall de Vermadors; Performer: Unidentified; Recordist: Lomax, Alan Jun 23, 1952 5
Cançó de Batre (de Trilla) (I) Performer: Lano, Pere Farragut; Recordist: Lomax, Alan Jun 23, 1952 6
Cançó de Batre (de Trilla) (II) Performer: Jaume, Joan Martí; Recordist: Lomax, Alan Jun 23, 1952 7
Cançó de Batre (de Trilla) (III) Performer: Campaner, Miguel Arrom; Recordist: Lomax, Alan Jun 23, 1952 8
Sa Ximbomba (false start) Performer: Ramis, Anastasi; Performer: Jaume, Joan Martí; Performer: Borràs, Anita Jun 23, 1952 1
Sa Ximbomba Performer: Ramis, Anastasi; Performer: Jaume, Joan Martí; Performer: Borràs, Anita Jun 23, 1952 2
Cançó de labrar Performer: Unidentified; Recordist: Lomax, Alan Jun 23, 1952 3
Ses Porgueres (Som moros de Morería) (false start) Performer: Tall de Vermadors; Performer: Unidentified; Recordist: Lomax, Alan Jun 23, 1952 4
Ses Porgueres (Som moros de Morería) Performer: Tall de Vermadors; Performer: Unidentified; Recordist: Lomax, Alan Jun 23, 1952 5
Unidentified reaping song (part 1) Performer: Mas Torres, Francesca; Recordist: Lomax, Alan Jul 4, 1952 6
Unidentified reaping song (part 2) Performer: Mas Torres, Francesca; Recordist: Lomax, Alan Jul 4, 1952 7
Que molt de polida anau (false start) Performer: Salvà, Jaume; Performer: Mas Torres, Francesca; Recordist: Lomax, Alan Jul 4, 1952 8
Que molt de polida anau Performer: Salvà, Jaume; Performer: Mas Torres, Francesca; Recordist: Lomax, Alan Jul 4, 1952 9
Ja no em veuràs bon amor Performer: Salvà, Jaume; Performer: Mas Torres, Francesca; Recordist: Lomax, Alan Jul 4, 1952 10
M'agrada collir oliva (false start) Performer: Mas Torres, Francesca; Recordist: Lomax, Alan Jul 4, 1952 11
M'agrada collir oliva Performer: Mas Torres, Francesca; Recordist: Lomax, Alan Jul 4, 1952 12
Fadrina qui perd sa mare Performer: Salvà, Jaume; Recordist: Lomax, Alan Jul 4, 1952 13
Quan veig la soca tan alta Performer: Mas Torres, Francesca; Recordist: Lomax, Alan Jul 4, 1952 1
Cant de la Sibil.la Performer: Mas Torres, Francesca; Recordist: Lomax, Alan Jul 4, 1952 2
Sa petita les pastura Performer: Mas Torres, Francesca; Recordist: Lomax, Alan Jul 4, 1952 3
Si ens casam esperaré Performer: Mas Torres, Francesca; Recordist: Lomax, Alan Jul 4, 1952 4
Mamau, fill meu preciós Performer: Estrades, Antònia; Recordist: Lomax, Alan Jul 4, 1952 5
Unidentified threshing song (I) Performer: Salvà, Jaume; Recordist: Lomax, Alan Jul 4, 1952 6
Unidentified threshing song (II) Performer: Mas Torres, Francesca; Recordist: Lomax, Alan Jul 4, 1952 7
Parado de Valldemossa (Ses al.lotes no em volen) Performer: Dançadors de Valldemossa; Performer: Unidentified; Performer: Pere Fiol Jul 4, 1952 1
Jota marinera (Llebeig, ponent I mestral) Performer: Dançadors de Valldemossa; Performer: Unidentified; Performer: Pere Fiol Jul 4, 1952 2
Sor Tomasseta Performer: Unidentified; Performer: Pere Fiol; Recordist: Lomax, Alan Jul 4, 1952 3
Tenc un gallet jove Performer: Unidentified; Performer: Pere Fiol; Recordist: Lomax, Alan Jul 4, 1952 4