T3388

T3388
Appears in 10 items.
Title Contributor(s) Date Track
S a Mhic Dhughaill ‘ac Ruairi Performer: MacIsaac, Fanny; Recordist: Lomax, Alan Jun 24, 1951 1
Interview with Fanny MacIsaac about 'S a Mhic Dhughaill ‘ac Ruairi Performer: MacIsaac, Fanny; Performer: Lomax, Alan; Recordist: Lomax, Alan Jun 24, 1951 2
’S cha do dh’iarr a mhàthair a dh’umhlachd Performer: MacIsaac, Fanny; Recordist: Lomax, Alan Jun 24, 1951 3
Domhall dubh nan gobhar Performer: Morrison, Penny; Recordist: Lomax, Alan Jun 24, 1951 4
Ghealtheam bothan nam bothan Performer: Morrison, Penny; Recordist: Lomax, Alan Jun 24, 1951 5
’S i ’nan suidh air lic faoileann Performer: Morrison, Penny; Recordist: Lomax, Alan Jun 24, 1951 6
Am Bròn Binn Performer: MacCormick, Mrs. Peter; Recordist: Lomax, Alan Jun 24, 1951 7
Cha dig Mór mo bhean dhachaidh Performer: MacLellan, Mrs. A.J.; Recordist: Lomax, Alan Jun 24, 1951 8
Gura muladach sgìth mi Performer: MacCormick, Mrs. Peter; Recordist: Lomax, Alan Jun 24, 1951 9
’S an oidhche bha bhanais Performer: MacCormick, Mrs. Peter; Recordist: Lomax, Alan Jun 24, 1951 10