Mallorca

Appears in 149 items.
Content type
Title Contributor(s) Date
Entrance music Performer: Cossiers de Algaida; Performer: Unidentified; Recordist: Lomax, Alan Jun 23, 1952
Danza de Cossiers (I) Performer: Cossiers de Algaida; Performer: Unidentified; Recordist: Lomax, Alan Jun 23, 1952
Danza de Cossiers (II) Performer: Cossiers de Algaida; Performer: Unidentified; Recordist: Lomax, Alan Jun 23, 1952
Exit music (I) Performer: Cossiers de Algaida; Performer: Unidentified; Recordist: Lomax, Alan Jun 23, 1952
Entrance music (II) Performer: Quadro de Menorca; Performer: Unidentified; Recordist: Lomax, Alan Jun 23, 1952
Fandango de Menorca Performer: Quadro de Menorca; Performer: Unidentified; Recordist: Lomax, Alan Jun 23, 1952
Entrance music (III) Performer: Flors del Salt; Performer: Unidentified; Recordist: Lomax, Alan Jun 23, 1952
Jota Performer: Flors del Salt; Performer: Unidentified; Recordist: Lomax, Alan Jun 23, 1952
Es Garrons de ses Sabates Performer: Flors del Salt; Performer: Unidentified; Recordist: Lomax, Alan Jun 23, 1952
Unidentified violin tune Performer: Ecos des Pla; Performer: Unidentified; Recordist: Lomax, Alan Jun 23, 1952
Fandango (III) Performer: Ecos des Pla; Performer: Unidentified; Recordist: Lomax, Alan Jun 23, 1952
Perque so fillo… Performer: Unidentified; Recordist: Lomax, Alan Jun 23, 1952
Sa nostra figuerelera n'ha caigut Performer: Unidentified; Recordist: Lomax, Alan Jun 23, 1952
M'agrada escolyer olivas Performer: Unidentified; Recordist: Lomax, Alan Jun 23, 1952
Ay si, ay no Performer: Dançadors de Pont d'Inca; Performer: Unidentified; Recordist: Lomax, Alan Jun 23, 1952
Copeo de Muntanya Performer: Dançadors de Pont d'Inca; Performer: Unidentified; Recordist: Lomax, Alan Jun 23, 1952
Bolero de ses panades Performer: Dançadors de Pont d'Inca; Performer: Unidentified; Recordist: Lomax, Alan Jun 23, 1952
Jota Pagesa Performer: Dançadors de Pont d'Inca; Performer: Unidentified; Performer: Bordoi, Francesca Jun 23, 1952
Copeo Matancer Performer: Dançadors de Pont d'Inca; Performer: Unidentified; Performer: Bordoi, Francesca Jun 23, 1952
Parado de la Selva Performer: Dançadors de Pont d'Inca; Performer: Unidentified; Performer: Bordoi, Francesca Jun 23, 1952
Broquetes Performer: Cossiers de Manacor; Performer: Unidentified; Recordist: Lomax, Alan Jun 23, 1952
Broquetes (La Balanguera) Performer: Cossiers de Manacor; Performer: Unidentified; Recordist: Lomax, Alan Jun 23, 1952
Jota Sebastiana Performer: Dançadors de Vall d'Or; Performer: Unidentified; Recordist: Lomax, Alan Jun 23, 1952
Sa Revetla Performer: Dançadors de Vall d'Or; Performer: Unidentified; Recordist: Lomax, Alan Jun 23, 1952
Ximbomba medley Performer: Dançadors de Vall d'Or; Performer: Unidentified; Recordist: Lomax, Alan Jun 23, 1952
Totes de randa (s'Hort d'una Boira) (I) Performer: Dançadors de Vall d'Or; Performer: Unidentified; Recordist: Lomax, Alan Jun 23, 1952
Totes de randa (s'Hort d'una Boira) (II) Performer: Dançadors de Vall d'Or; Performer: Unidentified; Recordist: Lomax, Alan Jun 23, 1952
Paredo de Selva (Copeo de Selva) Performer: Aires de Muntanya; Performer: Unidentified; Performer: Galmes Riera, Antonio Jun 23, 1952
Mateixa Performer: Aires de Muntanya; Performer: Unidentified; Recordist: Lomax, Alan Jun 23, 1952
Toni Moreno (I) Performer: Tall de Vermadors; Performer: Unidentified; Recordist: Lomax, Alan Jun 23, 1952
Toni Moreno (II) Performer: Tall de Vermadors; Performer: Unidentified; Recordist: Lomax, Alan Jun 23, 1952
Som un tall de vermadors Performer: Tall de Vermadors; Performer: Unidentified; Recordist: Lomax, Alan Jun 23, 1952
Copeo de Bergant (Mira-te'l com balla) Performer: Tall de Vermadors; Performer: Unidentified; Recordist: Lomax, Alan Jun 23, 1952
Jota de Sa Potada Performer: Tall de Vermadors; Performer: Unidentified; Recordist: Lomax, Alan Jun 23, 1952
Cançó de Batre (de Trilla) (I) Performer: Lano, Pere Farragut; Recordist: Lomax, Alan Jun 23, 1952
Cançó de Batre (de Trilla) (II) Performer: Jaume, Joan Martí; Recordist: Lomax, Alan Jun 23, 1952
Cançó de Batre (de Trilla) (III) Performer: Campaner, Miguel Arrom; Recordist: Lomax, Alan Jun 23, 1952
Sa Ximbomba (false start) Performer: Ramis, Anastasi; Performer: Jaume, Joan Martí; Performer: Borràs, Anita Jun 23, 1952
Sa Ximbomba Performer: Ramis, Anastasi; Performer: Jaume, Joan Martí; Performer: Borràs, Anita Jun 23, 1952
Cançó de labrar Performer: Unidentified; Recordist: Lomax, Alan Jun 23, 1952
Ses Porgueres (Som moros de Morería) (false start) Performer: Tall de Vermadors; Performer: Unidentified; Recordist: Lomax, Alan Jun 23, 1952
Ses Porgueres (Som moros de Morería) Performer: Tall de Vermadors; Performer: Unidentified; Recordist: Lomax, Alan Jun 23, 1952
Unidentified reaping song (part 1) Performer: Mas Torres, Francesca; Recordist: Lomax, Alan Jul 4, 1952
Unidentified reaping song (part 2) Performer: Mas Torres, Francesca; Recordist: Lomax, Alan Jul 4, 1952
Que molt de polida anau (false start) Performer: Salvà, Jaume; Performer: Mas Torres, Francesca; Recordist: Lomax, Alan Jul 4, 1952
Que molt de polida anau Performer: Salvà, Jaume; Performer: Mas Torres, Francesca; Recordist: Lomax, Alan Jul 4, 1952
Ja no em veuràs bon amor Performer: Salvà, Jaume; Performer: Mas Torres, Francesca; Recordist: Lomax, Alan Jul 4, 1952
M'agrada collir oliva (false start) Performer: Mas Torres, Francesca; Recordist: Lomax, Alan Jul 4, 1952
M'agrada collir oliva Performer: Mas Torres, Francesca; Recordist: Lomax, Alan Jul 4, 1952
Fadrina qui perd sa mare Performer: Salvà, Jaume; Recordist: Lomax, Alan Jul 4, 1952
Quan veig la soca tan alta Performer: Mas Torres, Francesca; Recordist: Lomax, Alan Jul 4, 1952
Cant de la Sibil.la Performer: Mas Torres, Francesca; Recordist: Lomax, Alan Jul 4, 1952
Sa petita les pastura Performer: Mas Torres, Francesca; Recordist: Lomax, Alan Jul 4, 1952
Si ens casam esperaré Performer: Mas Torres, Francesca; Recordist: Lomax, Alan Jul 4, 1952
Mamau, fill meu preciós Performer: Estrades, Antònia; Recordist: Lomax, Alan Jul 4, 1952
Unidentified threshing song (I) Performer: Salvà, Jaume; Recordist: Lomax, Alan Jul 4, 1952
Unidentified threshing song (II) Performer: Mas Torres, Francesca; Recordist: Lomax, Alan Jul 4, 1952
Parado de Valldemossa (Ses al.lotes no em volen) Performer: Dançadors de Valldemossa; Performer: Unidentified; Performer: Pere Fiol Jul 4, 1952
Jota marinera (Llebeig, ponent I mestral) Performer: Dançadors de Valldemossa; Performer: Unidentified; Performer: Pere Fiol Jul 4, 1952
Sor Tomasseta Performer: Unidentified; Performer: Pere Fiol; Recordist: Lomax, Alan Jul 4, 1952
Tenc un gallet jove Performer: Unidentified; Performer: Pere Fiol; Recordist: Lomax, Alan Jul 4, 1952
Ximbomba que ets de bona / Pitgen sa neu Performer: Unidentified; Performer: Pere Fiol; Recordist: Lomax, Alan Jul 4, 1952
Sa Ximbomba Performer: Barral, Bernat; Recordist: Lomax, Alan Jul 4, 1952
Jo em diuen en Bernat Gil Performer: Barral, Bernat; Recordist: Lomax, Alan Jul 4, 1952
Coplas de ximbomba (Madonna) Performer: Barral, Bernat; Recordist: Lomax, Alan Jul 4, 1952
Coplas de ximbomba (Amb una ximbomba I un cos) (part 1) Performer: Barral, Bernat; Recordist: Lomax, Alan Jul 4, 1952
Coplas de ximbomba (Amb una ximbomba I un cos) (part 2) Performer: Barral, Bernat; Recordist: Lomax, Alan Jul 4, 1952
Coplas de ximbomba (Entre Randa) Performer: Antonio; Recordist: Lomax, Alan Jul 4, 1952
Coplas de ximbomba (Vaig a pasar) Performer: Unidentified; Recordist: Lomax, Alan Jul 4, 1952
Coplas de ximbomba (I) Performer: Unidentified; Recordist: Lomax, Alan Jul 4, 1952
Coplas de ximbomba (II) Performer: Unidentified; Performer: Pere Fiol; Recordist: Lomax, Alan Jul 4, 1952
Coplas de ximbomba (III) Performer: Unidentified; Performer: Barral, Bernat; Recordist: Lomax, Alan Jul 4, 1952
Coplas de ximbomba (false start) (I) Performer: Unidentified; Recordist: Lomax, Alan Jul 4, 1952
Coplas de ximbomba (false start) (II) Performer: Unidentified; Recordist: Lomax, Alan Jul 4, 1952
Coplas de ximbomba (IV) Performer: Unidentified; Recordist: Lomax, Alan Jul 4, 1952
Coplas de ximbomba (Ximbombeta) Performer: Unidentified; Recordist: Lomax, Alan Jul 4, 1952
Coplas de ximbomba (V) Performer: Unidentified; Recordist: Lomax, Alan Jul 4, 1952
Coplas de ximbomba (VI) Performer: Unidentified; Recordist: Lomax, Alan Jul 4, 1952
Coplas de ximbomba (VII) Performer: Unidentified; Recordist: Lomax, Alan Jul 4, 1952
Damunt es punt de Llubí Performer: Ordinas, Sebastià; Recordist: Lomax, Alan Jul 5, 1952
Mare de Déu de la pau Performer: Ordinas, Sebastià; Recordist: Lomax, Alan Jul 5, 1952
I quan a Lluc vàrem anar Performer: Ordinas, Sebastià; Recordist: Lomax, Alan Jul 5, 1952
Damunt es pont de Llubí Performer: Ordinas, Sebastià; Recordist: Lomax, Alan Jul 5, 1952
I començares joveneta Performer: Ordinas, Sebastià; Recordist: Lomax, Alan Jul 5, 1952
Sa vida d'un tafoner (false start) Performer: Ordinas, Sebastià; Recordist: Lomax, Alan Jul 5, 1952
Sa vida d'un tafoner Performer: Ordinas, Sebastià; Recordist: Lomax, Alan Jul 5, 1952
En veure puig o cabana Performer: Ordinas, Sebastià; Recordist: Lomax, Alan Jul 5, 1952
Ses branques d'una olivera Performer: Ordinas, Sebastià; Recordist: Lomax, Alan Jul 5, 1952
Perquè no veniu, amor Performer: Ordinas, Sebastià; Recordist: Lomax, Alan Jul 5, 1952
Anant a Lluc vaig collir Performer: Ordinas, Sebastià; Recordist: Lomax, Alan Jul 5, 1952
Talk/ambience Recordist: Lomax, Alan Jul 5, 1952
Sa engegada Performer: Ordinas, Sebastià; Recordist: Lomax, Alan Jul 5, 1952
Interview with Sebastià Ordinas about I en veure puig o cabana Performer: Ordinas, Sebastià; Performer: Lomax, Alan; Recordist: Lomax, Alan Jul 5, 1952
I en veure puig o cabana Performer: Ordinas, Sebastià; Recordist: Lomax, Alan Jul 5, 1952
Introduction of Garrideta, com te va? (I) Performer: Ordinas, Sebastià; Recordist: Lomax, Alan Jul 5, 1952
Introduction of Garrideta, com te va? (II) Performer: Ordinas, Sebastià; Recordist: Lomax, Alan Jul 5, 1952
Garrideta, com te va? Performer: Ordinas, Sebastià; Recordist: Lomax, Alan Jul 5, 1952
En entrar a Lluc diré Performer: Ordinas, Sebastià; Recordist: Lomax, Alan Jul 5, 1952
Ses corregudes Performer: Ordinas, Sebastià; Performer: Amengal, Miguel; Recordist: Lomax, Alan Jul 5, 1952
Mateixa Performer: Ordinas, Sebastià; Performer: Amengal, Miguel; Recordist: Lomax, Alan Jul 5, 1952