Paredes Leiro 11/52

November 29, 1952
Paredes, Orense, Galicia, Spain

Vendimia

O viño é coisa santa / El vino que tiene Asunción

Mira que me ven

Arriba do faro / A Virxen de Guadalupe / Oliñas veñen

A Virxen de Guadalupe

A miña burra (I)

El Carretero

A miña burra (II)

Aunque me voy con el cuerpo

Eiche de dar

La Virgen del Pilar

11 Results