reaping song

Appears in 25 items.
Title Contributor(s) Date Track
Unidentified reaping song (part 1) Performer: Mas Torres, Francesca; Recordist: Lomax, Alan Jul 4, 1952 6
Unidentified reaping song (part 2) Performer: Mas Torres, Francesca; Recordist: Lomax, Alan Jul 4, 1952 7
Que molt de polida anau Performer: Salvà, Jaume; Performer: Mas Torres, Francesca; Recordist: Lomax, Alan Jul 4, 1952 9
Ja no em veuràs bon amor Performer: Salvà, Jaume; Performer: Mas Torres, Francesca; Recordist: Lomax, Alan Jul 4, 1952 10
Jo segava blat cabot Performer: Isern, Gabriel; Recordist: Lomax, Alan Jul 6, 1952 7
Quan era joven Performer: Capó, Francesc; Recordist: Lomax, Alan Jul 6, 1952 1
Coplas de segar Performer: Mateu, Catalina; Performer: Isern, Gabriel; Performer: Capó, María Jul 6, 1952 1
En acabar de segar Performer: Mateu, Catalina; Recordist: Lomax, Alan Jul 6, 1952 1
En acabar de segar Performer: Mateu, Catalina; Recordist: Lomax, Alan Jul 6, 1952 7
L’any quaranta vaig segar devora una jovençana (false start) Performer: Marroig, Rosa; Recordist: Lomax, Alan Jul 6, 1952 8
L’any quaranta vaig segar devora una jovençana Performer: Marroig, Rosa; Recordist: Lomax, Alan Jul 6, 1952 9
En acabar de segar Performer: Mateu, Catalina; Recordist: Lomax, Alan Jul 6, 1952 11
Companyers segau arreu Recordist: Lomax, Alan Jul 6, 1952 12
Cantau cantau ramellet Performer: Marroig, Rosa; Recordist: Lomax, Alan Jul 6, 1952 13
Al•lotes colliu arreu (part 2) Performer: Mateu, Catalina; Recordist: Lomax, Alan Jul 6, 1952 15
Na Rotja no és mala mula Performer: Mateu, Joan; Recordist: Lomax, Alan Jul 6, 1952 16
Segadors segau baixet Performer: Bernat, Rosa; Recordist: Lomax, Alan Jul 6, 1952 17
La bastarda y el segador (El Emperador de Roma) Performer: Unidentified; Performer: Pastor, Aquilino; Recordist: Lomax, Alan Nov 1, 1952 4
A la puerta de mi padre Performer: Alonso, Carolina Geijo; Recordist: Lomax, Alan Nov 3, 1952 11
Aunque me voy con el cuerpo Performer: Unidentified; Performer: Searra, Sylvester; Recordist: Lomax, Alan Nov 29, 1952 1
Eiche de dar Performer: Unidentified; Performer: Searra, Sylvester; Recordist: Lomax, Alan Nov 29, 1952 2
La Virgen del Pilar Performer: Unidentified; Performer: Searra, Sylvester; Recordist: Lomax, Alan Nov 29, 1952 3
Segadores (Las Hernandillas) (I) Performer: Moreno, Manuela Santillana; Recordist: Lomax, Alan Dec 16, 1952 9
La bastarda y el segador (El emperador de Roma) Performer: Moreno, Manuela Santillana; Performer: Calatrava, Antonio Moreno; Recordist: Lomax, Alan Dec 24, 1952 10
Segador que siegas yerba Performer: Señora Fernández; Recordist: Lomax, Alan Nov 9, 1952 10