L’any quaranta vaig segar devora una jovençana (false start)

Audio file