Coplas de ximbomba (Amb una ximbomba I un cos) (part 2)