A fhleasgaich ur leanainn thu (speed-corrected version)

Audio file