Uig

Part of
Appears in 28 items.
Title Contributor(s) Date Track
Uig 6/51 Jun 18, 1951
A fhleasgaich ur leanainn thu Performer: MacDonald, Catherine; Recordist: Lomax, Alan Jun 18, 1951 1
Iomairibh Eutrom hò hò (Row Lightly) Performer: MacDonald, Dr. Allan; Recordist: Lomax, Alan Jun 18, 1951 2
S hi ri hill o hug horunn o, Air maduinn dhomh 's mi straidearachd (false start) Performer: MacDonald, Dr. Allan; Recordist: Lomax, Alan Jun 18, 1951 3
S hi ri hill o hug horunn o, Air maduinn dhomh 's mi straidearachd Performer: MacDonald, Dr. Allan; Recordist: Lomax, Alan Jun 18, 1951 4
Gur e Mise Tha fo Mhulad 's Mi air Uileann a' Chàrnain Performer: MacDonald, Dr. Allan; Recordist: Lomax, Alan Jun 18, 1951 5
A Spaidearachd Bharrach (false start) Performer: MacDonald, Dr. Allan; Recordist: Lomax, Alan Jun 18, 1951 6
A Spaidearachd Bharrach Performer: MacDonald, Dr. Allan; Recordist: Lomax, Alan Jun 18, 1951 7
Psalm #103 (fragment) Performer: MacDonald, Dr. Allan; Recordist: Lomax, Alan Jun 18, 1951 8
Psalm #103 Performer: MacDonald, Dr. Allan; Recordist: Lomax, Alan Jun 18, 1951 9
Psalm #23 Performer: MacDonald, Dr. Allan; Recordist: Lomax, Alan Jun 18, 1951 10
Faill ill o ro faill ill o Performer: MacDonald, Dr. Allan; Recordist: Lomax, Alan Jun 18, 1951 11
Interview with Dr. Allan MacDonald about his family and his singing Performer: MacDonald, Dr. Allan; Performer: Lomax, Alan; Recordist: Lomax, Alan Jun 18, 1951 12
A fhleasgaich ur leanainn thu (speed-corrected version) Performer: MacDonald, Catherine; Recordist: Lomax, Alan Jun 18, 1951 1
S iomairibh eutrom ho ro (Row Lightly) (speed-corrected version) (I) Performer: MacDonald, Dr. Allan; Recordist: Lomax, Alan Jun 18, 1951 2
S hi ri hill o hug horunn o, Air maduinn dhomh 's mi straidearachd (false start) (speed-corrected version) Performer: MacDonald, Dr. Allan; Recordist: Lomax, Alan Jun 18, 1951 3
S hi ri hill o hug horunn o, Air maduinn dhomh 's mi straidearachd (speed-corrected version) (I) Performer: MacDonald, Dr. Allan; Recordist: Lomax, Alan Jun 18, 1951 4
Gur e Mise Tha fo Mhulad 's Mi air Uileann a' Chàrnain (speed-corrected version) (I) Performer: MacDonald, Dr. Allan; Recordist: Lomax, Alan Jun 18, 1951 5
A Spaidearachd Bharrach (false start) (speed-corrected version) Performer: MacDonald, Dr. Allan; Recordist: Lomax, Alan Jun 18, 1951 6
A Spaidearachd Bharrach (speed-corrected version) Recordist: Lomax, Alan Jun 18, 1951 7
Psalm #103 (fragment) (speed-corrected version) Performer: MacDonald, Dr. Allan; Recordist: Lomax, Alan Jun 18, 1951 8
Psalm #103 (speed-corrected version) Performer: MacDonald, Dr. Allan; Recordist: Lomax, Alan Jun 18, 1951 1
Psalm #23 (speed-corrected version) Performer: MacDonald, Dr. Allan; Recordist: Lomax, Alan Jun 18, 1951 2
Faill ill o ro faill ill o (speed-corrected version) Performer: MacDonald, Dr. Allan; Recordist: Lomax, Alan Jun 18, 1951 3
Interview with Dr. Allan MacDonald about his family and his singing (speed-corrected version) Performer: MacDonald, Dr. Allan; Recordist: Lomax, Alan Jun 18, 1951 4
S hi ri hill o hug horunn o, Air maduinn dhomh 's mi straidearachd (speed-corrected version) (II) Performer: MacDonald, Dr. Allan; Recordist: Lomax, Alan Jun 18, 1951 1
Gur e Mise Tha fo Mhulad 's Mi air Uileann a' Chàrnain (speed-corrected version) (II) Performer: MacDonald, Dr. Allan; Recordist: Lomax, Alan Jun 18, 1951 2
Iomairibh Eutrom hò hò (Row Lightly) (speed-corrected version) (II) Performer: MacDonald, Dr. Allan; Recordist: Lomax, Alan Jun 18, 1951 7