Dr. Allan MacDonald

Appears in 24 items.
Content type
Title Contributor(s) Date
Iomairibh Eutrom hò hò (Row Lightly) Performer: MacDonald, Dr. Allan; Recordist: Lomax, Alan Jun 18, 1951
S hi ri hill o hug horunn o, Air maduinn dhomh 's mi straidearachd (false start) Performer: MacDonald, Dr. Allan; Recordist: Lomax, Alan Jun 18, 1951
S hi ri hill o hug horunn o, Air maduinn dhomh 's mi straidearachd Performer: MacDonald, Dr. Allan; Recordist: Lomax, Alan Jun 18, 1951
Gur e Mise Tha fo Mhulad 's Mi air Uileann a' Chàrnain Performer: MacDonald, Dr. Allan; Recordist: Lomax, Alan Jun 18, 1951
A Spaidearachd Bharrach (false start) Performer: MacDonald, Dr. Allan; Recordist: Lomax, Alan Jun 18, 1951
A Spaidearachd Bharrach Performer: MacDonald, Dr. Allan; Recordist: Lomax, Alan Jun 18, 1951
Psalm #103 (fragment) Performer: MacDonald, Dr. Allan; Recordist: Lomax, Alan Jun 18, 1951
Psalm #103 Performer: MacDonald, Dr. Allan; Recordist: Lomax, Alan Jun 18, 1951
Psalm #23 Performer: MacDonald, Dr. Allan; Recordist: Lomax, Alan Jun 18, 1951
Faill ill o ro faill ill o Performer: MacDonald, Dr. Allan; Recordist: Lomax, Alan Jun 18, 1951
Interview with Dr. Allan MacDonald about his family and his singing Performer: MacDonald, Dr. Allan; Performer: Lomax, Alan; Recordist: Lomax, Alan Jun 18, 1951
S iomairibh eutrom ho ro (Row Lightly) (speed-corrected version) (I) Performer: MacDonald, Dr. Allan; Recordist: Lomax, Alan Jun 18, 1951
S hi ri hill o hug horunn o, Air maduinn dhomh 's mi straidearachd (false start) (speed-corrected version) Performer: MacDonald, Dr. Allan; Recordist: Lomax, Alan Jun 18, 1951
S hi ri hill o hug horunn o, Air maduinn dhomh 's mi straidearachd (speed-corrected version) (I) Performer: MacDonald, Dr. Allan; Recordist: Lomax, Alan Jun 18, 1951
Gur e Mise Tha fo Mhulad 's Mi air Uileann a' Chàrnain (speed-corrected version) (I) Performer: MacDonald, Dr. Allan; Recordist: Lomax, Alan Jun 18, 1951
A Spaidearachd Bharrach (false start) (speed-corrected version) Performer: MacDonald, Dr. Allan; Recordist: Lomax, Alan Jun 18, 1951
Psalm #103 (fragment) (speed-corrected version) Performer: MacDonald, Dr. Allan; Recordist: Lomax, Alan Jun 18, 1951
Psalm #103 (speed-corrected version) Performer: MacDonald, Dr. Allan; Recordist: Lomax, Alan Jun 18, 1951
Psalm #23 (speed-corrected version) Performer: MacDonald, Dr. Allan; Recordist: Lomax, Alan Jun 18, 1951
Faill ill o ro faill ill o (speed-corrected version) Performer: MacDonald, Dr. Allan; Recordist: Lomax, Alan Jun 18, 1951
Interview with Dr. Allan MacDonald about his family and his singing (speed-corrected version) Performer: MacDonald, Dr. Allan; Recordist: Lomax, Alan Jun 18, 1951
S hi ri hill o hug horunn o, Air maduinn dhomh 's mi straidearachd (speed-corrected version) (II) Performer: MacDonald, Dr. Allan; Recordist: Lomax, Alan Jun 18, 1951
Gur e Mise Tha fo Mhulad 's Mi air Uileann a' Chàrnain (speed-corrected version) (II) Performer: MacDonald, Dr. Allan; Recordist: Lomax, Alan Jun 18, 1951
Iomairibh Eutrom hò hò (Row Lightly) (speed-corrected version) (II) Performer: MacDonald, Dr. Allan; Recordist: Lomax, Alan Jun 18, 1951